Zpráva o finanční stabilitě – podzim 2023

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 29. listopadu 2023. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace k 30. červnu 2023.