Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 19. května 2016.