Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena  bankovní radou ČNB dne 22. května 2014.