Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 23. května 2013.