Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory – prosinec 2021

Tato publikace Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory byla schválena bankovní radou ČNB dne 25. listopadu 2021. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 30. září 2021.