Makroobezřetnostní opatření Švédsko

Švédský orgán makroobezřetnostního dohledu uplatňuje následující opatření podle čl. 458 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013:

  • minimální úroveň průměrných rizikových vah na úrovni jednotlivých úvěrových institucí ve výš 35 % u podnikových expozic zajištěných úvěry na obchodní nemovitosti (nacházejících se ve Švédsku s cílem generovat příjem z pronájmu) a minimální úroveň průměrných rizikových vah na úrovni jednotlivých úvěrových institucí ve výš 25 % u podnikových expozic zajištěných úvěry na rezidenční nemovitost (byty nacházející se ve Švédsku vlastněné za účelem generování příjmu z pronájmu, pokud daná nemovitost obsahuje více než tři rezidence).

Česká národní banka tato opatření nereciprokuje vzhledem k nemateriálním předmětným expozicím domácích bank. ČNB zároveň v současné době nemá informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně vývoj průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 6. 10. 2023