Makroobezřetnostní opatření Nizozemsko

Nizozemská makroobezřetnostní autorita rozhodla v září 2021 o zavedení opatření v souladu s čl. 458 CRR, které s účinností od 1. ledna 2022 stanovilo minimální úroveň průměrných rizikových vah ve výši 12 % u úvěrů na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Nizozemska. Opatření se vztahuje na banky využívající přístup IRB k řízení úvěrového rizika.

Česká národní banka toto opatření nereciprokuje vzhledem k velmi omezeným expozicím domácích bank vůči úvěrům na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Nizozemska. ČNB zároveň v současné době nemá informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně vývoj průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 16. 6. 2022