Makroobezřetnostní opatření Litva

Litevská makroobezřetnostní autorita rozhodla v říjnu 2021 o zavedení opatření v souladu s čl. 133 směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), které s účinností od 1. července 2022 stanovilo rezervu na systémová rizika (SyRB) ve výši 2 % na všechny retailové expozice vůči fyzickým osobám zajištěné rezidenční nemovitostí. Opatření se vztahuje na všechny úvěrové instituce, jejichž relevantní sektorové expozice překračují práh významnosti 50 milionů EUR (odpovídá 0,5 % celkových relevantních sektorových expozic bankovního sektoru ke 2. čtvrtletí 2021).

Česká národní banka toto opatření nereciprokuje vzhledem k velmi omezeným expozicím domácích bank vůči úvěrům na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Litvy. ČNB zároveň v současné době nemá informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně vývoj průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 16. 6. 2022