Makroobezřetnostní opatření Belgie

Belgická makroobezřetnostní autorita rozhodla v lednu 2022 o zavedení opatření v souladu s čl. 133 směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), které s účinností od 1. května 2022 stanovilo rezervu na systémová rizika (SyRB) ve výši 9 % na všechny retailové expozice vůči fyzickým osobám zajištěné rezidenční nemovitostí na území Belgie. Opatření se vztahuje na banky využívající přístup IRB k řízení úvěrového rizika a nahrazuje stávající opatření přijaté podle článku 458 CRR platné do 30.4.2022.

Česká národní banka toto opatření nereciprokuje vzhledem k velmi omezeným expozicím domácích bank vůči úvěrům na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Belgie. ČNB zároveň v současné době nemá informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně vývoj průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 16. 6. 2022