Makroobezřetnostní opatření Belgie

Belgická makroobezřetnostní autorita vyhodnotila, že rizika v tamním nemovitostním sektoru přetrvávají, a proto modifikuje opatření, jehož platnost vypršela v květnu 2017. Navrhované opatření dle čl. 458 CRR je účinné od konce dubna 2018 a skládá se ze dvou komponentů:

  • paušálního navýšení rizikové váhy o pět procentních bodů (obdoba předchozí verze opatření) a
  • poměrného navýšení rizikové váhy ve výši 33 % expozicí vážené průměrné hodnoty rizikových vah, které se uplatňují na portfolio retailových expozic zajištěných obytnými nemovitostmi nacházejícími se v Belgii.

Česká národní banka nereciprokuje modifikované opatření vzhledem k prakticky nulovým expozicím domácích bank k hypotečním úvěrům na nákup rezidenčních nemovitostí umístěných na území Belgie. Česká národní banka bude nicméně průběžně vyhodnocovat objem hypotečních úvěrů domácích bank na nákup rezidenčních nemovitostí s umístěním v Belgii a je připravena své rozhodnutí v případě potřeby upravit.

V Praze dne 5. 3. 2019