Makroobezřetostní opatření Belgie

Belgická makroobezřetnostní autorita rozhodla v lednu 2016 o prodloužení platnosti opatření aktivující článek 458 CRR o další rok s platností od 28. května 2016 do 28. května 2017. Toto opatření nařizuje bankám využívající IRB přístup k řízení úvěrového rizika navýšit rizikovou váhu u hypotečních úvěrů na nákup rezidenčních nemovitostí umístěných v Belgii o 5 procentních bodů.

Česká národní banka toto opatření nereciprokuje vzhledem k prakticky nulovým expozicím domácích bank k hypotečním úvěrům na nákup rezidenčních nemovitostí umístěných na území Belgie. Domácí banky nemají v Belgii žádné pobočky. ČNB nemá v současné době informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně průběžně vyhodnocovat objem hypotečních úvěrů domácích bank na nákup rezidenčních nemovitostí s umístěním v Belgii a je připravena své rozhodnutí v případě potřeby upravit.

V Praze dne 26. 10. 2016