Makroobezřetnostní opatření Belgie

Belgický makroobezřetnostní orgán rozhodl o snížení sektorové rezervy ke krytí systémového rizika z 9 % na 6 %. Rezerva se vztahuje na všechny retailové expozice vůči fyzickým osobám zajištěné rezidenční nemovitostí na území Belgie. Opatření se vztahuje na banky využívající přístup IRB k řízení úvěrového rizika.

Česká národní banka toto opatření nereciprokuje vzhledem k nemateriální hodnotě expozic domácích bank. Česká národní banka bude nadále relevantní expozice vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 17. 4. 2024