Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

Účelem kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika je zmírnit negativní důsledky systémových rizik na finanční systém a reálnou ekonomiku.  Sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika by se měla vztahovat na všechny expozice nebo podmnožinu expozic a na všechny instituce nebo na jednu či více jejich podskupin, pokud instituce mají v rámci své podnikatelské činnosti podobný rizikový profil.

ČNB nyní rezervu ke krytí systémového rizika nestanovuje.

Účel rezervy Typ expozice Sazba rezervy Platnost
Omezení rizik spojených se systémovou významností Všechny expozice 1 – 3 % od 1. 11. 2014 do 1. 10. 2021