Bezpečnostní kapitálová rezerva

Bezpečnostní kapitálová rezerva je jedním z nových obezřetnostních nástrojů sloužících k uchování kapitálu banky. Jedná se o kapitálovou rezervu ve výši 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice tvořenou kapitálem nejvyšší kvality (kmenovým kapitálem Tier 1). Dodržování bezpečnostní kapitálové rezervy je stanoveno zákonem o bankách jako povinné pro všechny banky, přičemž její sazba se v čase nebude měnit. Tato rezerva je často uváděna mezi makroobezřetnostními nástroji. Představuje však spíše nově definovanou součást tradičních mikroobezřetnostních kapitálových požadavků, jakkoli je její působení do určité míry i makroobezřetnostní. Při implementaci evropské regulace do českého práva byla namísto postupného zavádění bezpečnostní kapitálové rezervy využita možnost jejího okamžitého zavedení, a po bankách je tak požadováno její plnění v plné výši 2,5 % již od roku 2014.

Současná sazba bezpečnostní kapitálové rezervy: 2,5 %