The Impact of Expectations on IFRS 9 Loan Loss Provisions

Tato práce popisuje implementaci účetního standardu IFRS 9 do makroobezřetnostních (top-down) zátěžových testů. Jejím cílem je prezentovat možný způsob překonání datových problémů. Zabývá se klíčovými předpoklady, které mají vliv na konečné výsledky a kterých by si testující měli být vědomi. Výsledky ukazují, že při transmisi znehodnocení hrají zásadní roli makroekonomická očekávání. Práce rovněž přináší poznatky o procykličnosti přístupu IFRS 9.

JEL kódy: E44, E62, G01, G21

Klíčová slova: IFRS 9, znehodnocení, opravné položky k úvěrům, makroobezřetnostní politika, zátěžové testování

Vydáno: prosinec 2019

Ke stažení: RPN No. 3/2019 (pdf, 419 kB)