The Exchange Rate as an Instrument at Zero Interest Rates: The Case of the Czech Republic (Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR)

Michal Franta, Tomáš Holub, Petr Král, Ivana Kubicová, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček

Tato studie se zabývá použitím měnového kurzu Českou národní bankou jako nástroje měnové politiky po dosažení nulové dolní meze úrokových sazeb. Podává přehled ekonomické literatury věnované nekonvenčním nástrojům měnové politiky a zejména možnosti využití měnového kurzu. Vysvětluje důvody pro další uvolnění měnové politiky, pro volbu kurzového nástroje i jeho konkrétní hladiny a jeho očekávané přínosy v případě ČR. Objasňuje rovněž, proč se nakonec ČNB rozhodla pro transparentní vyhlášení asymetrického kurzového závazku s potenciálně neomezeným objemem devizových intervencí. V závěru hodnotí dosavadní dopady oslabení měnového kurzu do vývoje české ekonomiky ve srovnání s tím, co bylo ze strany centrální banky očekáváno, stejně jako veřejnou debatu o uvedeném kroku ČNB a navazující změny její komunikační strategie.

JEL kódy: E31, E37, E58, F31

Klíčová slova: asymetrický kurzový závazek, deflace, měnový kurz, devizové intervence, inflační očekávání, měnová politika, nekonvenční nástroje, nulová dolní mez

Vydáno: září 2014

Ke stažení: