The CNB´s Policy Decisions - Are They Priced in by the Markets?

David Navrátil, Viktor Kotlán

Tato publikace si klade otázku, do jaké míry trh zohledňuje budoucí měnověpolitická rozhodnutí České národní banky ve svých cenách, jak se vyvíjela předvídatelnost měnové politiky ČNB a zda ji ovlivnila změna metodiky prognózování centrální banky v polovině roku 2002. Výsledky, které byly získány ze vzorku do poloviny roku 2004, lze rozdělit do tří skupin. Za prvé, tři čtvrtiny rozhodnutí ČNB byly v souladu se střednědobými očekáváními peněžního trhu. Navzdory této poměrně vysoké předvídatelnosti politiky ČNB byla průměrná chyba v očekáváních vychýlena směrem nahoru: po celé období, kdy je uplatňován režim cílování inflace, trh počítal s vyšší repo sazbou, než pak odpovídalo skutečnosti. Za druhé, naše analýza ukazuje, že období, kdy byly používány prognózy s aktivní měnovou politikou (nepodmíněné prognózy), se vyznačuje menšími "překvapeními' pro peněžní trh. Na jedné straně může tento fakt souviset se změnou v prezentaci prognózy ČNB včetně zveřejňování verbálních komentářů o vývoji úrokových sazeb, který je konzistentní s výhledem. Na druhé straně však může odrážet odlišné makroekonomické prostředí v druhé fázi období cílování inflace v České republice. Za třetí, analyzovali jsme, zda dochází ke sbližování nebo vzdalování trajektorie úrokových sazeb konzistentních s prognózou centrální banky a tržních forwardových sazeb. Ukazujeme, že ve většině případů se po zveřejnění prognózy tržní sazby přiblížily k trajektorii sazeb ČNB.

Klíčová slova: reakce finančního trhu, cílování inflace, předvídatelnost měnové politiky, časová struktura úrokových sazeb

Vydáno: únor 2005

Publikováno jako: Is the CNB Predictable?, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 55 (7-8), pp. 333-343, 2005

Ke stažení:  RPN č. 1/2005 (pdf, 557 kB)