Ten years of EMU: Convergence, divergence and new policy priorities

Nicos Christodoulakis

Podpořila nebo přibrzdila jednotná měna konvergenci mezi ekonomikami eurozóny? Na jedné straně jsme byly svědky odeznívajících asymetrických šoků a posílení FDI, v důsledku stabilnějšího měnového kurzu, vyšší míry integrace a lepšího fungování institucí. Na druhé straně jsme byly svědky zpomalení konvergence mezi bohatšími a chudšími ekonomikami eurozóny. Dalším znepokojujícím faktem jsou vysoké deficity běžného účtu platební bilance u jižní zemí eurozóny, zatímco severní země vykazují významné přebytky. Ačkoli obě skupiny ekonomik zaznamenaly příliv FDI po vstupu do eurozóny, významné rozdíly se objevují v jejich rozsahu a složení. Jižní země přilákaly relativně více investic do sektoru bydlení než do produkčního sektoru, zatímco u severních zemí tomu bylo naopak. Tyto investice v severních (jižních) zemích způsobily růst obchodovatelného (neobchodovatelného) produktu a zlepšení (zhoršení) obchodní bilance. Tyto nerovnováhy v eurozóně si vyžadují vytyčení nových priorit, s důrazem na konvergenci a konkurenci.

JEL kódy: E58, E61, E65.

Klíčová slova: Convergence, economic policy, EMU.

Vydáno: prosinec 2008

Ke stažení: RPN No. 1/2008 (pdf, 446 kB)