Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Learn from It

František Brázdik, Michal Hlaváček, Aleš Maršál

Tento přehledový článek přináší náhled do rychle se rozvíjejícího výzkumu modelování finančních frikcí. Nedávná finanční krize podnítila zájem o operacionalizaci konceptů finančních frikcí a o jejich zahrnutí mezi hospodářsko-politické nástroje. Rychlý rozvoj literatury na toto téma byl motivací pro náš přehled stávajících přístupů k této problematice. V článku jsou nejdříve zmapována empirická zjištění, která jsou motivací pro zahrnutí finančních frikcí do modelů. Tento přehledový článek se soustřeďuje na popis základních přístupů k zahrnutí finančních frikcí do dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE). Posléze je diskutována významnost a empirická identifikace efektu finančního akcelerátoru. Je rovněž popsána role modelů s finančními frikcemi v měnové a makroprudenční politice ČNB. Závěrem této diskuse je, že vzhledem k heterogenitě různých přístupů k finančním frikcím je pro provádění měnové politiky vhodné se orientovat na rozvoj alternativních satelitních přístupů. Je diskutována také role DSGE modelů s finančními frikcemi pro makroprudenční politiku, v jejímž rámci mohou být tyto modely mj. použity pro generování scénářů pro zátěžové testování. Je možno učinit závěr, že v této oblasti mohou DSGE modely s finančními frikcemi vhodně doplnit stávající praxi zátěžového testování, ale nemohou ho zcela nahradit.

JEL kódy: E21, E22, E27, E59

Klíčová slova: DSGE modely, finanční akcelerátor, finanční frikce

Vydáno: prosinec 2011

Ke stažení: RPN No. 3/2011 (pdf, 2 MB)

Publikováno jako: Brázdik, F, Hlaváček, M., Maršál, A. (2012): Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Can Learn from It. Czech Journal of Economics and Finance, 62(3), 252–277.