Short-term Forecasting Methods Based on the LEI Approach: The Case of the Czech Republic

Vojtěch Benda, Luboš Růžička

Tato práce je zaměřena na odvození vybraných metod prognózování v krátkodobém horizontu s využitím predikční schopnosti předstihových ukazatelů. Pro odhad byly použity dva ekonometrické modely (PCA a SURE), které poskytují prognózy růstu českého hrubého domácího produktu ve stálých cenách pro aktuální čtvrtletí, resp. pro několik čtvrtletí následujících. Pro odhad modelů byla využita široká paleta dostupných měsíčních a čtvrtletních indikátorů, jmenovitě např. ukazatele vyplývající z konjunkturních průzkumů, finanční ukazatele, statistiky trhu práce, peněžní agregáty, úrokové sazby (a jejich spready), atd., které jsou k dispozici s dostatečným předstihem před zveřejněním vlastních odhadů hrubého domácího produktu. Z výsledků testů zmíněných modelů na bázi předstihových ukazatelů vyplývá, že v krátkodobém horizontu tyto modely poskytují relativně uspokojivé prognózy změn hrubého domácího produktu.

JEL Codes: C53, E17, E37

Klíčová slova: Leading indicators, principal component analysis, seemingly unrelated regression estimate.

Vydáno: prosinec 2007

Ke stažení: RPN No. 1/2007 (pdf, 316 kB)