Private Finance and Public Policy

Garry J. Schinasi

Tato práce formuluje logický základ – odvozený z různé odborné literatury – k pochopení toho, proč je zajištění finanční stability významným cílem hospodářské politiky. Je zde také vysvětleno, proč mají soukromé aspekty financí širší společenské ekonomické přínosy a mají charakteristiku veřejných statků. Práce se zabývá specifickými aspekty financí jako vazby mezi financemi, penězi a reálnou ekonomikou. Identifikuje zdroje nedokonalostí trhu v oblasti financí a analyzuje jejich důsledky. Argumenty naznačují, že naplnění všech soukromých a společenských ekonomických přínosů financí vyžaduje zapojení soukromých a kolektivních aspektů i zapojení veřejné politiky, jakož i křehkou rovnováhu mezi maximalizací výhod plynoucích z pozitivních externalit (a veřejných statků) a minimalizací nákladů (včetně potenciální nestability) na jiné zdroje nedokonalostí trhu v oblasti financí.

 Klíčová slova: Finance, finanční stabilita, peníze, tržní selhání, veřejné statky

Vydáno: prosinec 2006

Ke stažení: RPN No. 2/2006 (pdf, 273 kB)