Price-Level Targeting – A Real Alternative to Inflation Targeting?

Jiří Böhm, Jan Filáček, Ivana Kubicová a Romana Zamazalová

Tento článek zkoumá režim cílování cenové hladiny ve světle současných teoretických znalostí a praktických zkušeností. Shrnujeme posun v ekonomické debatě na toto téma, počínaje tradičními argumenty z počátku 90. let 20. století, přes Svenssonův přelomový článek z konce 90. let a konče poslední literaturou ze začátku nového tisíciletí. Zvláštní pozornost věnujeme problému nulové hranice úrokových sazeb, časové nekonzistenci a komunikaci. Na praktické zkušenosti Švédska ze 30. let 20. století a Československa v letech po první světové válce ukazujeme výhody a nevýhody cílování cenové hladiny. V závěru zkoumáme podobnost vývoje cenové hladiny a inflace ve vybraných zemích cílujících inflaci s hypotetickým vývojem při cílování cenové hladiny.

JEL kódy: E31, E52, E58.

Klíčová slova: Cílování cenové hladiny, časová nekonzistence, deflace, komunikace, nulová hranice.

Vydáno: říjen 2011

Ke stažení: RPN No. 1/2011 (pdf, 387 kB)

Publikováno jako: Böhm, J., Filáček, J., Kubicová, I. and Zamazalová, R. (2012): Price-Level Targeting–A Real Alternative to Inflation Targeting? Czech Journal of Economics and Finance, 62(1), 2–26.