Models for Stress Testing in the Insurance Sector

Zlatuše Komárková, Marcela Gronychová

Projekt je zaměřen na makro-zátěžové (top-down) testování českého pojišťovacího sektoru. Cílem článku je představit pokročilejší metodu makro-zátěžového testu pojišťoven používaného Českou národní bankou, aplikovaného na jedenáct tuzemských pojišťoven. Test zahrnuje jak investiční, tak pojistná rizika, přičemž šoky, založené na makroekonomickém scénáři, jsou aplikovány na obě strany bilance. Výsledky zátěžového testu ukázaly, že český pojišťovací sektor je vůči simulovaným šokům dostatečně odolný a stabilní.

JEL kódy: G22, G28, G33

Klíčová slova: finanční stabilita, pojišťovací sektor, rizika, zátěžové testování

Vydáno: prosinec 2012

Ke stažení: RPN No. 2/2012 (pdf, 385 kB)