Macroprudential Policy and Its Instruments in a Small EU Economy

Jan Frait, Zlatuše Komárková

Tato práce se zaměřuje na možné přístupy při tvorbě rámce makroobezřetnostní politiky v malé ekonomice členské země EU. Při zohlednění zkušeností s vývojem finančního sektoru v České republice jsou definovány pojmy finanční stabilita a makroobezřetnostní politika a také jejich cíle. Následně je vysvětleno, jak se v průběhu času vyvíjí systémové riziko a jsou nastíněny způsoby k prevenci systémového rizika ve fázi jeho cyklické akumulace stejně jako přístupy k tlumení dopadů ve fázi jeho materializace, pokud není prevence úspěšná. Doporučení vycházejí z pozorování, že pro ustanovení rámce makroobezřetnostní politiky v ekonomice s relativně malým a bankovně orientovaným finančním sektorem je klíčové zohlednění jeho tendence k procyklickému chování. V souladu s tím musí makroobezřetnostní autorita sledovat primárně cyklické zdroje systémového rizika. V práci jsou nicméně diskutovány i strukturální zdroje rizik a příslušné nástroje k jejich omezení. Argumentace pro doporučené přístupy k makroobezřetnostní politice jsou podloženy empirickými analýzami stupně procyklického chování evropských bank při poskytování úvěrů a příspěvků regulatorního a účetního rámce k tomuto chování.

JEL kódy: E52, E58, E61, G12, G18.

Klíčová slova: finanční stabilita, makroobezřetnostní politika, měnová politika, procykličnost, systémové riziko.

Vydáno: Prosinec 2012

Ke stažení: RPN No. 3/2012 (pdf, 504 kB)