Foreign Exchange Interventions Under Inflation Targeting: The Czech Experience

Tomáš Holub

Tato publikace se zabývá úlohou devizových intervencí v režimu cílování inflace, přičemž se zaměřuje na české zkušenosti od roku 1998. Navrhuje kritéria pro posuzování souladu intervencí s cílováním inflace. Zatímco intervence ČNB z poloviny roku 2002 a z roku 2002 tato kritéria snadno splňují, v případě intervencí za začátku roku 1998 a z let 1999/2000 by verdikt nemusel být tak jednoznačný. Autor také zdůrazňuje, že odborná literatura o řízeném floatingu zpravidla opomíjí obtíže spojené se stanovením jasných procedurálních pravidel pro intervence. Toto kontrastuje s postupy, kterými se v režimu cílování inflace řídí rozhodování o úrokových sazbách, což může občas vytvářet napětí v rámci měnověpolitického režimu, jak ukazuje i český případ. Autor se vyjadřuje i k účinnosti intervencí v České republice. Zdá se, že někdy mohly mít okamžitý účinek trvající po 2 nebo 3 měsíce, ale nelze identifikovat žádnou strategii, která by fungovala ve všech případech. Navíc ani mnohé z "úspěšných' intervencí nedokázaly zabránit poměrně dlouhým obdobím nadhodnocení měny v letech 1998 a 2002. Autor dospívá k závěru, že signalizační úloha devizových intervencí je důležitější než jejich působení směrem k tržní rovnováze, což implikuje poměrně nestabilní transmisi mezi kroky centrální banky a reakcemi trhu. Závěrem publikace analyzuje sterilizační náklady a ukazuje, že v České republice dosahují značné výše. Podle autora je finanční udržitelnost intervencí velmi důležitá pro jejich důvěryhodnost a účinnost.

Klíčová slova: devizový kurz, devizové intervence, cílování inflace, sterilizace

Vydáno: leden 2004

Publikováno jako: Geršl, A. a T. Holub (2006): Foreign Exchange Interventions Under Inflation Targeting: The Czech Experience, Contemporary Economic Policy, 24(4), str. 475-491.

Ke stažení:  RPN č. 1/2004 (pdf, 596 kB)