Fiscal Discretion in the Czech Republic in 2001–2011: Has It Been Stabilizing?

Róbert Ambriško, Vítězslav Augusta, Dana Hájková, Petr Král, Pavla Netušilová, Milan Říkovský, Pavel Soukup

Článek identifikuje diskreční opatření české fiskální politiky v letech 2001–2011 a analyzuje jejich průběh a ekonomické dopady. Období fiskální diskrece jsou určena metodami bottom-up (od konkrétních fiskálních opatření k jejich celkovému působení) a top-down (od celkového působení fiskálu ke konkrétním opatřením), a poznatky jsou porovnány s výstupem Kálmanova filtru. Data ukazují častý výskyt fiskální diskrece ve sledovaném období a její významné reálné dopady v několika letech. Výsledky zároveň signalizují, že makroekonomická stabilizace nebyla hlavním cílem diskrečních opatření. Například v období recese let 2010–2011 byla cílem fiskální politiky procyklická konsolidace.

JEL kódy: H50, H62

Klíčová slova: Deficit, ekonomický cyklus, fiskální diskrece, příjmy a výdaje vládního sektoru

Vydáno: září 2012

Ke stažení: RPN No. 1/2012 (pdf, 357 kB)