External and Fiscal Sustainability of the Czech Economy: A Quick Look Through the IMF's Night-Vision Goggles

Aleš Bulíř

Tato publikace prezentuje důvody pro hodnocení udržitelnosti dluhu s využitím tabulkových kalkulátorů. Tvůrci hospodářské politiky mohou tato hodnocení využít dvěma způsoby. Za prvé, hodnocení možného vývoje dluhu poskytují srovnání makroekonomických projekcí s realitou. Za druhé, hodnocení finanční stability může indikovat náchylnost ke krizím. Z empirického hlediska publikace s použitím šablony MMF pro udržitelnost dluhu zjišťuje, že vnější pozice České republiky se podle většiny důvěryhodných scénářů vycházejících z minulého vývoje jeví jako udržitelná. Při hluboké dvouleté recesi spojené s fiskální nedisciplinovaností by se však hodnota zahraničního dluhu z roku 2002 mohla do konce desetiletí zdvojnásobit. Fiskální pozice je výrazně zranitelnější a poměr dluhu k HDP se v případě některých výraznějších šoků rychle přibližuje k 60 %.

Klíčová slova: udržitelnost dluhu, makroekonomické projekce, zranitelnost

Vydáno: prosinec 2004

Ke stažení:  RPN č. 4/2004 (pdf, 402 kB)