Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach

František Brázdik, Zuzana Humplová, František Kopřiva

Makroekonomičtí analytici jsou často kritizováni pro nedostatek transparentnosti ve svých predikcích. Pro odvrácení této kritiky by měla být transparentnost predikčního procesu zvýšena vysvětlením a kvantifikováním příspěvků revizí dat a expertních úprav ke změnám mezi jednotlivými predikcemi. Tato studie popisuje metodu analyzující dekompozice změn mezi dvěma predikcemi vytvořenými lineárním strukturálním modelem. Navržený postup umožňuje rozložit rozdíly v těchto predikcích na příspěvky různých složek predikcí, např. nových dat, revizí nebo expertních úprav, a to i v případě, kdy jsou tyto úpravy modelovány jako očekávané z pohledu ekonomických subjektů v modelu. Při nejjednodušším použití tohoto postupu jsou analyzovány alternativní scénáře prognózy vycházející z různých předpokladů. Dále je analýza rozšířena přidáním rozdílu jednoho období mezi počátečními obdobími prognóz. Nakonec je pro demonstraci plného využití navrženého postupu replikováno Hodnocení plnění inflačního cíle ze Zprávy o inflaci III/2013.

JEL kódy: C53, E01, E47

Klíčová slova: revize dat, DSGE modely, prognózování, revize prognóz

Vydáno: srpen 2014

Ke stažení: