Credit Growth and Capital Buffers: Empirical Evidence from Central and Eastern European Countries

Adam Geršl, Jakub Seidler

Nadměrný růst úvěrů je často považován za indikátor budoucích problémů ve finančním sektoru. Tento článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního sektoru je již nadměrné v souvislosti s makroprudenčním nástrojem navrhovaným Basilejským výborem pro bankovní dohled, tzv. proticyklickým kapitálovým polštářem. Empirická analýza na vybraných zemích střední a východní Evropy včetně ČR ukazuje alternativní odhady indikátoru nadměrného zadlužení privátního sektoru a naznačuje, že výpočet pomocí HP filtru navrhovaný Basilejským výborem nemusí být pro konvergující země vhodným indikátorem nadměrného růstu úvěrů.

JEL kódy: G01, G18, G21

Klíčová slova: bankovní regulace, růst úvěrů, finanční krize, proticyklický kapitálový polštář

Vydáno: listopad 2011

Ke stažení: RPN No. 2/2011 (pdf, 319 kB)

Publikováno jako: Seidler, J., Geršl, A. (2012): Excessive credit growth and countercyclical capital buffers in Basel III: An empirical evidence from Central and East European countries. ACTA VSFS, 6(2), 91.