The Effect of Monetary Policy on House Prices – How Strong is the Transmission?

Dominika Ehrenbergerová, Josef Bajzík

V současném dlouhotrvajícím období nízkých úrokových sazeb a možného přehřátí trhu s  nemovitostmi se opět začíná diskutovat vliv měnové politiky na ceny nemovitostí. Tento vztah analyzujeme zkoumáním obsáhlé empirické literatury na toto téma. Posbírali jsme 1 447 odhadů vlivu krátkodobých úrokových sazeb na ceny nemovitostí. Tyto odhady pochází z 31 studií a jsou převzaty z modelů vektorové autoregrese (VAR). Průměrně nárůst úrokové míry o jeden procentní bod sníží ceny nemovitostí o 0,7 % po jednom roce a o 0,9 % po dvou letech. Navíc naše studie ukazuje, že po očištění o publikační selektivitu ve střednědobém horizontu efekt měnové politiky zůstává signifikantní. Kromě toho jsme posbírali více než 40 kontrolních proměnných. Ty zachycují zaprvé kontext, ve kterém byly odhady získány, a za druhé charakteristiky zkoumaných ekonomik. Mezi oběma skupinami proměnných jsme identifikovali několik významných aspektů vysvětlujících rozdíly v odhadech uváděných v literatuře. Nejvýznamnější rozdíly působí užití znaménkových restrikcí, zahrnutí více proměnných do VAR modelu a úroveň zadluženosti.

JEL kódy: C83, E52, R21

Klíčová slova: ceny nemovitostí, měnová politika, meta-analýza, publikační selektivita, transmise

Vydáno: prosinec 2020

Ke stažení: CNB WP 14/2020 (pdf, 1,2 MB)