Nowcasting the Czech Trade Balance

Oxana Babecká Kucharčuková, Jan Brůha

V tomto článku se zabýváme „teďpovědí“ (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, elastickou síť, dynamický faktorový model a metodu částečných nejmenších čtverců. Diskutujeme, jak lze tyto metody adaptovat na situaci řad s různou frekvencí a nesynchronní publikací. Srovnáváme tyto metody s jednorozměrnými metodami. Ukazujeme, že pro nominální a reálné dovozy i vývozy dává nejpřesnější predikce metoda elastické sítě následovaná dynamickým faktorovým modelem a metodou hlavních komponent. Pro dovozní a vývozní ceny dávají nejlepší predikce pro „zpětpověď“ (backcasting) a teďpověď jednorozměrné metody, pro krátkodobou předpověď však přesnější výsledky poskytují sofistikovanější metody. I zde dominuje nad ostatními metodami elastická síť.

JEL kódy: C53, C55, F17

Klíčová slova: Dynamické faktorové modely, elastická síť, data různých frekvencí, teďpověď, metoda hlavních komponent, stavové modely, obchodní bilance

Vydáno: prosinec 2016

Ke stažení: CNB WP 11/2016 (pdf, 1,2 MB)