Non-base Wage Components as a Source of Wage Adaptability to Shocks: Evidence from European Firms, 2010–2013

Jan Babecký, Clémence Berson, Ludmila Fadejeva, Ana Lamo, Petra Marotzke, Fernando Martins, Pawel Strzelecki

Tento článek přináší poznatky o roli pohyblivých složek mezd jako kanálu, jehož pomocí podniky přizpůsobují mzdové náklady v reakci na nepříznivé šoky. Využívá data z dotazníkového šetření mezi podniky provedeného ve 25 zemích EU v období 2010–2013. Zjišťujeme, že podniky dotčené rigiditami nominálních mezd, jež nedovolují úpravu základních mezd, s větší pravděpodobností snižují pohyblivé složky mezd v situaci, kdy je nutné redukovat celkové mzdové náklady. Podniky tedy využívají pohyblivé složky mezd jako prostředku k překonání rigidity základních mezd. Dále zjišťujeme, že ačkoli pohyblivé složky mezd vykazují určitou míru rigidity směrem dolů, tato rigidita je nižší než u základních mezd.

JEL kódy: C81, J30, J32, P5

Klíčová slova: odměny, rigidita nominálních mezd směrem dolů, Evropská unie, dotazníkové šetření mezi podniky

Vydáno: duben 2018

Ke stažení: CNB WP 1/2018 (pdf, 307 kB)