Sedmé zasedání Výboru pro finanční trh

13. 02. 2008

Dne 13. února 2008 se uskutečnilo další zasedání Výboru pro finanční trh (Výbor). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav Tomek (všichni tři zvolení Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny), Milan Šimáček (Ministerstvo financí), Miroslav Singer (Česká národní banka) a poprvé též nový finanční arbitr František Klufa.

Výbor pro finanční trh nejprve poskytl zpětnou vazbu Ministerstvu financí k jeho přehledu priorit v oblasti finančního trhu na rok 2008. Poté byl Výbor informován o hlavních aktivitách České národní banky v oblasti dohledu nad finančním trhem ve 2. pololetí 2007 a o proběhlé změně jejího vnitřního organizačního uspořádání směrem od sektorového k funkcionálnímu dělení regulatorních a dohledových činností. Výbor se v návaznosti na to dohodl na způsobu svého zákonem předpokládaného zapojení do přípravy zprávy ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2007 pro Parlament a vládu.

Výbor rovněž doporučil, aby byla za účasti zástupců Ministerstva financí, České národní banky a profesních asociací účastníků finančního trhu diskutována problematika sjednocení účetních standardů všech finančních institucí směrem k jednotnému používání mezinárodních účetních standardů.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.

Bližší informace o tomto jednání Výboru pro finanční trh budou dostupné příští týden v zápise z jednání, který bude uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.