Uveřejnění rozhodného dne dle ust. § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve věci neschopnosti Vojenské družstevní záložny v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek

Česká národní banka v souladu s ust. § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, uveřejňuje rozhodný den, tj. den kdy Fond pojištění vkladů obdržel oznámení České národní banky o neschopnosti Vojenské družstevní záložny v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Tímto rozhodným dnem je 2. květen 2011.