Upozornění pro veřejnost ohledně činnosti České vzájemné pojišťovny motoristů

Česká vzájemná pojišťovna motoristů, družstvo, IČO: 044 78 606, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, nabízí prostřednictvím webových stránek www.jezdimesrozumem.cz/ službu pojmenovanou pojištění proti pokutám. Česká vzájemná pojišťovna motoristů se dovolává výjimky z působnosti zákona o pojišťovnictví stanovené pro vzájemné pojišťovny, avšak na výzvu České národní banky splnění podmínek pro aplikaci této výjimky nedoložila. Existuje proto důvodné podezření, že se v případě tohoto subjektu může jednat o neoprávněný výkon činnosti v oblasti pojišťovnictví.