Upozornění pro veřejnost na zveřejnění dotazníku určeného dohlíženým subjektům poskytujícím investiční služby ve Spojeném království

Česká národní banka upozorňuje, že na webových stránkách The Financial Conduct Authority (externí odkaz), se sídlem 25 The North Colonnade, London E14 5HS (dále též „FCA“), jakožto příslušného orgánu dohledu hostitelského členského státu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, byl zveřejněn dotazník určený dohlíženým subjektům, které poskytují investiční služby ve Spojeném království na základě práva usazení a rovněž na základě práva volného pohybu služeb.

Cílem dotazníkového šetření na úrovni poskytovatelů investičních služeb je umožnit hostitelskému orgánu dohledu FCA komunikaci s příslušnými subjekty na téma dočasného povolení k podnikání a úplné licence pro podnikání ve Spojeném království po vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Termín pro vyplnění dotazníku v rámci šetření byl FCA stanoven na 11. května 2018.

Více informací včetně předmětného dotazníku je zveřejněno na webových stránkách FCA (externí odkaz).