Upozornění pro veřejnost k postupování pohledávek za subjekty v konkursu

Česká národní banka na základě informací zjištěných v souvislosti s šetřením podání veřejnosti upozorňuje na aktivity společností, které nabízejí odkup pohledávek za Českomoravskou družstevní spořitelnou - spořitelním a úvěrním družstvem, IČO: 25356216, sídlo: Ostrava, ul. Zeyerova 11, okres Ostrava-město, PSČ 70200 (dále jen "Družstvo"), na jejíž majetek byl dne 15. prosince 2000 prohlášen konkurs. Podle veřejně dostupných informací obsažených v Evidenci úpadců Ministerstva spravedlnosti České republiky pod sp. zn.: 35 K 9 / 20001 bylo rozvrhovým usnesením, č. j.: 35 K 9/2000-3108, ze dne 12. června 2015 (dále jen "Usnesení") rozhodnuto o rozvrhu výtěžku zpeněžení a poměrném uspokojení věřitelů.

Česká národní banka obdržela informace, z nichž vyplývá, že některé společnosti začaly po vydání Usnesení nabízet odkup pohledávek za Družstvem za úplatu, která je výrazně nižší než částka, na kterou by věřitelé měli mít nárok podle Usnesení. Česká národní banka tedy věřitelům Družstva doporučuje, aby při zvážení případných nabídek na odkup pohledávek za Družstvem vzali do úvahy existenci Usnesení a částku, která by jim podle Usnesení měla být vyplacena.


1 http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i10.sqw?konkurs=9748&det1=1&det2=1&det3=1&det4=1