Upozornění pro veřejnost k možnosti stavební spořitelny vypovědět smlouvu o stavebním spoření

Česká národní banka se při výkonu dohledu nad činností stavebních spořitelen setkala v průběhu roku 2013 s dotazy veřejnosti, zda jsou stavební spořitelny oprávněny vypovídat smlouvy o stavebním spoření. Zároveň byla Česká národní banka v některých případech žádána o vydání rozhodnutí, kterým by určila, že výpověď smlouvy o stavebním spoření je neplatná a že smlouva o stavebním spoření i nadále trvá.

Česká národní banka považuje výpověď smlouvy o stavebním spoření ze strany stavební spořitelny obecně za možnou. To, zda je výpověď smlouvy o stavebním spoření po právu či ne a jakým právním režimem se řídí, záleží na posouzení konkrétního případu. Primární je úprava ve všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny. Při absenci této úpravy ve všeobecných obchodních podmínkách může být sporné, zda má být výpověď v režimu občanského nebo obchodního zákoníku (vycházíme z právní úpravy účinné do 31. 12. 2013). Jak režim občanského, tak i režim obchodního zákoníku však obecně umožňuje podání výpovědi smlouvy o stavebním spoření ze strany stavební spořitelny, přičemž významnějším rozdílem je především délka výpovědní doby.

Česká národní banka uvádí, že není oprávněna přímo zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi stavebními spořitelnami a jejich klienty, a tedy ani rozhodovat o platnosti konkrétní smlouvy či platnosti jiného právního úkonu (právního jednání) jedné ze smluvních stran, například výpovědi smlouvy o stavebním spoření. Kompetentním orgánem pro řešení takových sporů je soud.