Upozornění na rizika internetových nabídek spotřebitelských úvěrů ze strany nedůvěryhodných osob

Česká národní banka upozorňuje spotřebitele, že v internetovém prostoru je umístěno velké množství nabídek na poskytnutí či zprostředkování spotřebitelských úvěrů osobami, které k tomu nejsou oprávněny. Dle nabídek takových osob jde často o spotřebitelské úvěry zajištěné směnkou. Inzerenti neuvádějí svoji identitu či ji záměrně skrývají, požadují platby předem a nepřiměřené záruky, či používají jiné nekalé praktiky.

Stopa po mnohých takových inzerentech vede zpravidla do zahraničí, často mimo jurisdikci členských států EU. Z tohoto důvodu je v těchto zemích úspěšnost vymáhání částek zaplacených před poskytnutím spotřebitelského úvěru velmi nízká.

ČNB nemá právní nástroje, jejichž pomocí by dosáhla zrušení inzercí od neoprávněných poskytovatelů či zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů. Apeluje však na spotřebitele, aby vždy zvažovali rizika nabízených a jednoduše dostupných finančních prostředků v kontextu aktuálního právního prostředí i výše uvedených informací.

ČNB v této souvislosti upozorňuje, že oprávnění poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelské úvěry mají pouze subjekty, které k tomu od ČNB získaly oprávnění nebo byly ČNB notifikovány ze strany zahraničního dohledového orgánu, a to po splnění zákonných podmínek. Seznam všech takovýchto subjektů, kde si každý může zjistit či ověřit, zda subjekt je oprávněn poskytovat či zprostředkovat spotřebitelský úvěr, je dostupný na webových stránkách ČNB.