Předběžné opatření NBS – dočasný zákaz pojišťovně NOVIS volně nakládat se svým majetkem

Národní banka Slovenska změnila předběžné opatření vůči pojišťovně NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., kterým jí dočasně zakázala volné nakládání s majetkem.

Česká národní banka oznamuje, že Národní banka Slovenska, jakožto příslušný orgán dohledu, částečně změnila předběžné opatření vydané dne 5. 11. 2020, kterým s účinností od 6. 11. 2020 zakázala slovenské pojišťovně NOVIS až na stanovené výjimky dočasně volně nakládat se svým majetkem. O tomto předběžném opatření informovala Česká národní banka veřejnost upozorněním ze dne 24. 11. 2020. Dočasný zákaz volně nakládat s majetkem uložený pojišťovně platí i nadále, a to v rozsahu přesahujícím obvyklé hospodaření.

Předběžné opatření se vztahuje také na činnost pojišťovny provozovanou prostřednictvím její pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, na území ČR.

Bližší informace o předběžném opatření lze nalézt na webových stránkách Národní banky Slovenska pod těmito odkazy:
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_Bankovej_rady_NOVIS_20210413.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Predbezne_opatrenie_NOVIS_20201105.pdf

V této souvislosti lze o informace požádat také přímo Národní banku Slovenska na adrese:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvasa 1
813 25 BRATISLAVA
Slovensko

Česká národní banka dohlíží na činnost pobočky pojišťovny na území ČR v rámci svých kompetencí a při tom současně spolupracuje také s jinými dohledovými orgány, včetně Národní banky Slovenska, a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), který tuto dohledovou činnost v rámci EU, resp. EHP, zastřešuje.