Oznámení maďarského dohledu k odnětí licence a likvidaci pojišťovny AIM Általános Biztosító Zrt. ze dne 10. dubna 2013

(aktualizováno)

Podle informace od maďarského regulátora a likvidátora pojišťovny AIM Általános Biztosíto Zrt. bylo maďarským rejstříkovým soudem publikováno datum o zahájení likvidace této pojišťovny, a to 2. květen 2013. 40 denní lhůta pro přihlášení pohledávek jednotlivých věřitelů (klientů) této pojišťovny skončí 11. června 2013.


Česká národní banka vydává toto sdělení v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 25. ledna 2013 oznámil maďarský dohledový orgán PÉNZŰGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELŰGYELETE, Budapest Krisztina krt. 39. 1013, Maďarsko (Hungarian Financial Supervisory Authority), že je ke dni 28. ledna 2013 odňata licence společnosti AIM Általános Biztosító Zrt. (AIM General Insurance Private Company, Limited by Shares) se sídlem Budapešť, Könyves Kálmán krt. 11., 1097, Madarsko.

Tato pojišťovna působila na českém trhu formou svobody dočasného poskytování služeb v oblasti neživotního pojištění a v ČR spolupracovala s některými vybranými registrovanými pojišťovacími agenty a likvidátory pojistných událostí (maďarský dohled uvádí dva z nich ve svém oznámení, a to AIM Czech Republic s.r.o., a Cargarant, s.r.o..).

Současně byl jmenován likvidátor této pojišťovny, společnost Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. (Credit Institution Liquidator, Ltd), se sídlem H-1071 Budapešť, Damjanich u. 11-15, tel.: 00361 321 0116, e-mail: kht@enternet.hu, jednající likvidátorkou paní Dr. Zsuzsanna Borbélyné Balogh, která operativně komunikuje s klienty a obchodními partnery likvidované pojišťovny a poskytuje informace též na své webové adrese: www.aiminsurance.eu.

Od zahájení procesu likvidace společnosti, tj. od 28. ledna 2013, pojišťovna AIM Általános Biztosító Zrt. není oprávněna uzavírat žádné nové pojistné smlouvy.

Ihned po zahájení likvidačního procesu této maďarské pojišťovny likvidátorka informovala operativně elektronicky všechny obchodní partnery a pojišťovací agenty likvidované pojišťovny v ostatních členských státech EU, kde pojišťovna AIM operovala, a výslovně zakázala uzavírání nových pojistných smluv.

Podle informací od maďarského regulátora a likvidátora pojišťovny byla stanovena lhůta pro přihlášení pohledávek jednotlivých věřitelů (klientů) od 2.5. do 11.6.2013. Veškeré další kroky budou konány souladu s maďarským právem a maďarskými poj. předpisy.