Odnětí povolení Cestovní pojišťovně ADRIA Way

13. 02. 2017

Česká národní banka oznamuje, že dne 2. 2. 2017 pravomocně odňala Cestovní pojišťovně ADRIA Way povolení k provozování pojišťovací činnosti. Stalo se tak na základě žádosti pojišťovny, která se rozhodla svou činnost na pojistném trhu ukončit. Pojišťovna nemá ke dni odnětí povolení žádné existující pojistné smlouvy ani závazky z nich. Případné závazky z pojistných smluv, které byly ukončeny v minulosti, byly k 1. 1. 2017 převedeny na UNIQA pojišťovnu, a. s. Cestovní pojišťovna ADRIA Way vstoupila dne 2. 2. 2017 do likvidace.