Národná banka Slovenska udělila předchozí souhlas společnosti Generali Poisťovňa, a.s.

Národná banka Slovenska udělila předchozí souhlas společnosti Generali Poisťovňa, a.s., IČO: 35709332, se sídlem Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika s prodejem podniku, jehož součástí je převod celého pojistného a celého zajistného kmene na společnost Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moc 11. 11. 2021.