Uveřejňování informací

Dostatečná informovanost o činnosti banky, osobách, které ji vlastní a řídí, jejích hospodářských výsledcích je rozhodujícím předpokladem pro rozhodování o volbě bankovního ústavu pro správu vlastních financí. Banky jako akciové společnosti jsou povinny každoročně zveřejňovat výroční zprávu, která musí obsahovat kromě jiného především výsledky účetní závěrky a výrok externího auditora, nově jsou od roku 2002 banky povinny zajistit audit vnitřních systémů řízení rizik. Banky rovněž musejí ve svých prostorách srozumitelným způsobem informovat klienty, resp. potenciální klienty, o podmínkách pro přijímání vkladů (včetně vztahu na pojištění vkladů ), poskytování úvěrů a poskytování dalších bankovních služeb. Banky jsou rovněž povinny zavést vlastní účinné postupy pro vyřizování stížností jejich klientů a o těchto postupech budou povinny informovat klienty ve svých provozních prostorách.

Banky jsou také povinny uveřejňovat na své internetové adrese základní údaje o sobě, o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož jsou součástí, informace o své činnosti a finanční situace. Některé banky jsou také povinny na své internetové adrese uveřejňovat informace o plnění pravidel obezřetného podnikání.