Pojištění vkladů

V možnostech bankovní regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé banky nebo družstevní záložny („úvěrová instituce“). K zajištění, aby případné ukončení činnosti úvěrové instituce mělo minimální dopady především na drobné klienty bank, slouží pojištění pohledávek z vkladů, které je upraveno zákonem o bankách (odkaz na Portál veřejné správy). Pojištění pohledávek z vkladů má dvě hlavní funkce: preventivní (snižuje riziko panických výběrů vkladů z úvěrových institucí veřejností, jestliže se rozšíří – pravdivá nebo i nepravdivá - negativní informace o finanční situaci úvěrové instituce) a sanační pro vkladatele. Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů zajišťuje od 1. ledna 2016 Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů.

Podrobnosti o fungování systému pojištění pohledávek z vkladů v ČR jsou uvedeny v odpovědi na dotaz Jak jsou pojištěny vklady u bank a družstevních záložen v ČR a také na internetových stránkách Garančního systému finančního trhu https://www.garancnisystem.cz/.