Vyjádření ČNB k veřejnému návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti Pražská energetika, a. s.

27. 07. 2011

České národní bance byl dne 30. června 2011 předložen návrh veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti Pražská energetika, a.s. určeného akcionářům této společnosti.

Česká národní banka ve lhůtě patnácti pracovních dnů nezakázala uveřejnění předloženého veřejného návrhu a neučinila ani jiný úkon, který by měl dopad na běh uvedené lhůty. Po jejím uplynutí dne 26. července 2011 je tedy společnost Pražská energetika, a.s. oprávněna veřejný návrh smlouvy o koupi akcií určený jejím akcionářům uveřejnit.

Odbor komunikace ČNB