Vyjádření České národní banky k dobrovolné nabídce převzetí: R2G Rohan Czech - PEGAS NONWOVENS

11. 08. 2017

České národní bance byl společností R2G Rohan Czech s.r.o. (navrhovatel) předložen návrh nabídkového dokumentu obsahující náležitosti dobrovolné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Česká národní banka předloženou nabídku převzetí nejprve projednala s navrhovatelem a poté jej informovala, že neshledala důvody pro vydání rozhodnutí, kterým by zakázala uveřejnění nabídkového dokumentu.

Odbor komunikace ČNB