ECM GROUP N.V. - nabídka převzetí

České národní bance byl dne 21. října 2008 předložen společností ECM GROUP N.V. návrh nabídkového dokumentu obsahující náležitosti dobrovolné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS AG. Dle zákona o nabídkách převzetí je navrhovatel dobrovolné nabídky převzetí povinen ji před uveřejněním předložit České národní bance - ČNB pak má možnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od předložení nabídky její uveřejnění zakázat, pokud by obsahovala závažné vady. Nezakáže-li ČNB uveřejnění nabídky převzetí ve stanovené lhůtě, je navrhovatel oprávněn nabídku převzetí uveřejnit.

Pavel Zúbek, Samostatný odbor komunikace ČNB