Opravná metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků (EBA20180302) pro data od 31.3.2018

Dne 2. 3. 2018 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS opravná metodika výkaznictví EBA20180302 k metodice EBA20180301 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

Tato metodika je v souladu s Prováděcím nařízení (EU) 2017/1443 (externí odkaz) pro FINREP podle IFRS 9 (schváleným EK 29. 6.2 017, publikovaným v OJ 17. 8. 2017) a Prováděcím nařízení (EU) 2017/2114 (externí odkaz) pro COREP a ostatní části JRR EBA (schváleným EK 9. 11. 2017 a publikovaným v OJ 6. 12. 2017), včetně DPM metodiky EBA verze 2.7. (externí odkaz)

V opravné metodice EBA20180302 bylo provedeno pouze několik úprav v kontrolách, které byly nepřesně zadané v EBA20180301. Účelem je zajištění co nejvyšší kvality zasílaných dat.

Změny oproti metodice EBA20180301

  • v datovém souboru FISIFE20/FIKIFE20 - Výkaz zisku nebo ztráty byly opraveny JVK kk 40 a 50. Týká se datové oblasti FIS/FIK20_11.
  • v datovém souboru FISIFE40/FIKIFE40 - Doplňkové informace k rozvaze, pro datovou oblast FIS/FIK40_131 byla vložena nová JVK kk 6065, pro datovou oblast FIS/FIK40_141 byla vložena nová JVK kk 6070, pro datovou oblast FIS/FIK40_71 byly vloženy bové JVK kk 6075 a 6080 a pro datovou oblast FIS/FIK40_61 byla opravena JVK kk 2155.
  • v datovém souboru FISIFE90/FIKIFE90 - Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou byla opravena JVK kk 940. Týká se datových oblastí FIS/FIK90_13 a FIS/FIK90_22.
  • v datovém souboru FISIFE90/FIKIFE90 - Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou byla opravena MVK kk 125 (Kód MVK FIS/FIK90_20). Týká se vazby datových souborů FISIFE90/FIKIFE90 na soubory FISIFE10/FIKIFE10 resp. datových oblastí FIS/FIK90_13 na FIS/FIK10_21.

Informace k zasílání dotazů

Rádi bychom vás informovali, že pro dotazy k dohledovému obezřetnostnímu výkaznictví pro banky, DZ a OCP byla založena emailová adresa bd.stat@cnb.cz.
V této souvislosti vás žádáme při zasílání dotazů k tomuto výkaznictví o využívání prioritně této nové adresy a o uvádění oblasti nebo výkazu, kterého se dotaz týká, do předmětu mailu.