Metodika výkaznictví podle JRR EBA pro data k 30. 6. 2017

Dne 17. 2. 2017 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS metodika výkaznictví EBA20170601 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

V metodice EBA20170601 nedochází ke strukturálním změnám výkazů. Především jsou zde řešeny změny v kontrolách a dodatečné kontroly, jak je EBA uveřejnila na svých stránkách 18. 1. 2017 jako DPM 2.6. Kromě toho jsou provedena upřesnění, která vyplývají z průběžného řešení dotazů vykazujících osob adresovaných ČNB.

Verze DPM 2.6 obsahuje rozsáhlé změny v systému Validation rules. Tyto změny zahrnují přidání 240 nových dodatečných VR, 26 zcela vypuštěných VR a 163 změněných VR a to buď úpravu předpisu nebo úpravu nastavení přísnosti VR (většinou se jedná změnu typu VR „Non-blocking“ na typ „Blocking“). Znaménkové kontroly jsou v případě nezáporných hodnot ošetřeny datovým typem u informačního prvku (pokud je to možné).

Přehled významných změn oproti metodice EBA20161202:

  • v datovém souboru FIKIFE30/FISIFE30, datová oblast FIK/FIS30_11 bylo zrušeno vykřížkování pro ř.3 - OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty (FIN0182) a ř.10 - OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty (FIN0189). EBA doplnila kontroly na tato pole.
  • byl upraven zásobník Z_MENLIK (z číselníku BA0010 – Kódy měn ISO). Místo „BYR“ je „BYN“. Z_MENLIK je použit v AMSIFE10/AMKIFE10 (a také v LISIFE10/LIKIFE10, který se pro vykazování bank a DZ již nepoužívá, ale nebyl EBA zrušen).
  • v datovém souboru FIKIFE40 byly několikrát přepínané kontroly JVK 540 až 585 (mezi datovými oblastmi FIK40_91 na FIK40_51) nastaveny na „err“ v souladu s DPM 2.6 (podle finální odpovědi Q/A 2014_1141).
  • byly opraveny chybně nastavené kontroly, které byly v metodice EBA20161202 přepnuty na „warn“. Jedná se o tyto kontroly: DS AMKIFE10 JVK 308 a 1108, DS COKIFE30 JVK 1042, DS COSIFE30/COKIFE30 JVK 320, DS FISIFE40/FIKIFE40 JVK 945, 955 a 956, FISIFE50/FIKIFE50 JVK 1010.

V metodice EBA20161201 byly ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS vyexportovány struktury stávajících výkazů v souborech xlsx (zip, 1,1 MB). Tyto struktury zůstávají nezměněny.